top of page
Screen Shot 2021-08-25 at 10.29.38 AM.png
Screen Shot 2021-08-25 at 10.10_edited.png

Outside-In (voor deelnemers)

De overgang van de lagere naar de middelbare school gaat gepaard met vele uitdagingen. Naast de kennismaking met een nieuwe omgeving, moeten de jongeren ook nieuwe peer relaties aangaan. Deze relaties zijn van groot belang 

doordat ze een grote invloed uitoefenen op de schoolattitude en de schoolresultaten, alsook het mentale en fysieke welbevinden van de jongeren. Wij, onderzoekers van de Universiteit Gent, zullen onderzoeken waardoor dat komt. In ons project Outside-In willen wij onderzoeken hoe positieve en negatieve relaties met leeftijdsgenoten in verband staan met psychologische en biologische processen tijdens de eerste jaren van het secundair onderwijs.

Dit project heeft financiering ontvangen van de European Research Council (ERC) in het kader van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie (Subsidieovereenkomst nr. 853517).

We hebben nu het vijfde van zes testmomenten van gegevensverzameling afgerond voor Outside-In. De resultaten van de eerste metingen zijn samengevat in onze brochures:

Outside-In brochure 2022

Outside-In brochure 2023

 

In de brochures kunt u klikken op verschillende symbolen om meer informatie betreffende het specifieke onderwerp te verkrijgen. 
 

bottom of page