top of page
1_edited.png

Overzicht

We zouden graag de relaties van jongeren met hun leeftijdsgenoten in kaart brengen aan de start van hun middelbare schoolcarrière. Om meer zicht te krijgen op de ontwikkeling van hun relaties, willen we hun reis doorheen het middelbaar (tot in hun derde jaar secundair onderwijs) volgen. Alvorens de studie start zouden we graag aan de ouders vragen om een korte vragenlijst in te vullen omtrent hun kind zijn/haar peer relaties nu en in het verleden. Onze focus, en dus de hoofddeelnemer van ons onderzoek, zijn de jongeren zelf. Ze kunnen aan de 2 delen van ons onderzoek deelnemen.

Deel 1

In Deel 1 zullen we om de zes maanden aan de leerlingen vragen om diverse vragenlijsten in te vullen, deze vragenlijsten peilen naar de ervaringen met leeftijdsgenoten, emoties, motivatie en gezondheid van de jongeren. Daarnaast is er een korte computertaak, waarbij we de aandacht meten. Daarnaast willen we tijdens sommige testmomenten ook biologische processen (meer specifiek het immuunsysteem) onderzoeken. Om het immuunsysteem van de jongeren te meten, zal een pijnloze vingerprik uitgevoerd worden om zo een bloeddruppel te kunnen verkrijgen. Tot slot zullen ook fysiologische processen (hartslag en hoeveelheid zweet op de handpalmen) gemeten worden.

Deel 2

Met Deel 2 van het onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de dagelijkse ervaringen van de jongeren. Voor dit deel van het onderzoek, zouden we de jongeren graag vragen om enkele keren per dag een aantal vragen te beantwoorden op hun smartphone. De jongeren houden op deze manier een soort van dagboekje van hun emoties bij waarbij ze toelichten hoe ze met de verschillende situaties omgaan. Tijdens sommige tijdsmomenten nemen we ook een biologische meting van het stressniveau (cortisol) en een doorlopende beoordeling van fysiologische veranderingen (hartslag en hoeveelheid zweet op de handpalmen). Hierdoor verschaffen we objectieve maatstaven rond de gevoelens van de leerlingen doorheen de dag.

Overzicht
2_edited.png

Waarom meedoen

Voor het sociaal welzijn van jongeren

Deze lange corona-periode vol beperkingen en quarantaine hebben waarschijnlijk een grote impact gehad op de sociale vaardigheden en intermenselijke relaties van uw kind. Ons onderzoek is daarom nu belangrijker dan ooit. Ons onderzoek zou een goed startpunt zijn om nieuwe interventies uit te werken of reeds bestaande programma’s te verbeteren die jongeren helpen met het maken van nieuwe vrienden.

Compensatie

Uw kind ontvangt cadeaubonnen of goodiebags voor hun inzet en tijd.

Waarom meedoen
3_edited.png

Privacy

Alle informatie die tijdens deze studie verzameld wordt zal gepseudonimiseerd worden. Om de persoonlijke levenssfeer van uw kind te beschermen krijgen alle gegevens en lichaamsmaterialen een code. De naam en andere gegevens die uw kind direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot uw kind te herleiden. Vertrouwelijkheid van de gegevens wordt dus steeds gegarandeerd.

Deze studie werd vooraf goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek verbonden aan het Universitair Ziekenhuis van Gent en de Universiteit Gent.

3. Privacy
4_edited.png

Geïnteresseerd?

U wilt meer informatie of direct deelnemen? Dan kunt u onze informatiebrief en/of toestemmingsformulier downloaden. U kunt ons ook direct contacteren via outside-in@ugent.be indien er nog vragen zijn. We helpen u graag verder!

Geïnteresseerd?
Screen Shot 2021-08-25 at 10.29.38 AM.png

Hopelijk tot ziens,
uw Outside-In team

bottom of page